Vizitkové funkce


Aplikace Vizitkové funkce slouží ke schvalování přejmenování pracovních zařazení zaměstnanců pracoviště.

Návrhy na přejmenování pracovního zařazení vkládá systémový integrátor nebo osoba spravující systémovou agendu (OSSA) přes aplikaci Portál SIF a OSSA. Změny by neměly být časté, provádějí se například z důvodu dlouhého nebo nevyhovujícího názvu pracovního zařazení.

Podané návrhy na přejmenování pracovního zařazení jsou zobrazeny v přehledové tabulce. U každého záznamu je uvedeno navrhované přejmenování pozice v mateřském a anglickém jazyce, dále přejmenovávané zařazení pracovníka a jméno uživatele, který návrh provedl. Navrženou změnu lze schválit nebo zamítnout kliknutím na ikonu , resp. . Po schválení se přejmenování může používat jako jiná varianta názvu daného pracovního zařazení při tisku vizitek.