Studenti bez zadání


Aktuální práce

Aplikace Aktuální práce zobrazuje seznam aktuálně vedených závěrečných prací na pracovišti.

V seznamu je uveden typ práce, jméno a identifikace studenta, název práce a jméno vedoucího. Kliknutí na ikonu ve sloupci Zadání práce lze zobrazit zadání práce a v něm podrobnější informace o závěrečné práce. Ikona ve sloupci Podobnost umožňuje přejít do aplikace Rozhodnutí o podobnosti. Seznam je možné omezit pomocí filtru nad seznamem. Při větším počtu závěrečných prací je seznam stránkován, mezi jednotlivými stránkami lze přecházet pomocí šipek pod seznamem.

Historické práce

Aplikace Historické práce zobrazuje pro dané pracoviště seznam závěrečných prací ukončených studentů (úspěšně či neúspěšně), které již nejsou aktuální a jsou z evidence aktuálních převedeny mezi historické.

V seznamu je uveden typ práce, jméno a identifikace studenta, název práce a jméno vedoucího. Kliknutí na ikonu ve sloupci Zadání práce lze zobrazit zadání práce a v něm podrobnější informace o závěrečné práce. Seznam je možné omezit pomocí filtru nad seznamem. Při větším počtu závěrečných prací je seznam stránkován, mezi jednotlivými stránkami lze přecházet pomocí šipek pod seznamem.

Studenti bez zadání

Aplikace Studenti bez zadání zobrazuje seznam studentů, kteří provedli výběr tématu závěrečné práce, ale doposud jim nebylo vytvořeno zadání práce. Seznam obsahuje pouze studenty přihlášené na témata vypsaná učiteli zvoleného pracoviště.

V seznamu je uvedeno jméno a identifikace studenta, název tématu práce a jméno vedoucího tématu. Podrobnější informace o daném tématu práce je možné zjistit kliknutím na ikonu .