Individuální plán


individuální studijní plándoktorská studia!individuální studijní plán

Aplikace Individuální plán zobrazuje seznam všech studentů doktorského studia, jejichž studium je na pracovišti vedeno a stav schválení jejich individuálního studijního plánu (ISP).

Seznam studentů je zobrazen v přehledové tabulce. U každého záznamu je zobrazeno jméno studenta, identifikace studia a jméno školitele. Seznam studentů je možné omezit podle univerzitního období, ve kterém studenti začali studovat (počáteční období studia), a podle školitele.

Ve sloupci Stav je pomocí ikon vyjádřen stav vyplnění ISP jednotlivými osobami, které se na sestavení plánu podílejí. Rozlišován je stav kompletní, částečně kompletní a nevyplněno.

Ikona ve sloupci Vkládání umožňuje vkládát vyjádření vedoucího pracoviště k ISP studenta. Vyjádření k ISP z pozice vedoucího pracoviště lze vložit pouze studentům, kteří mají studijní plán vyplněn a potvrzen školitelem. Nemá-li student ISP školitelem potvrzen, ikona se nezobrazuje. Kliknutím na ikonu se zobrazí formulář pro vložení stanoviska k plánu a datum. Vložené údaje je nutné uložit tlačítkem . Tímto krokem je studijní plán postoupen ke schválení další osobě v pořadí.

Kliknutím na ikonu ve sloupci Tisk se vytiskne ISP příslušného studenta. Ikona je zobrazena vždy. ISP je možné tisknout i v případě, že nejsou vloženy veškeré údaje. Proto je nutné sledovat stav vyplnění údajů jednotlivými osobami, resp. kompletnost vyplnění.

Ikona ve sloupci Vrácení umožňuje vrátit studijní plán k dopracování. Kliknutím na ikonu se otevře formulář pro vepsání důvodu vrácení a pokynů pro přepracování studijního plánu. Po vyplnění formuláře se stiskne tlačítko .