Zpráva o průběhu


Zpráva o průběhu doktorského studia se sestavuje každý rok, následně prochází procesem schvalování. Aplikace Zpráva o průběhu poskytuje vedoucímu pracoviště přehled o stavu vyplnění Zprávy o průběhu doktorského studia u studentů doktorského studia, kteří jsou vedeni na jeho pracovišti a umožňuje jejich schvalování.

Aplikace zobrazuje seznam všech studentů doktorského studia, jejichž studium je na pracovišti vedeno. Seznam studentů je možné omezit podle univerzitního období, pro které je výkaz sestavován a podle školitele.

Pro každého studenta jsou uvedeny základní informace jako je identifikace studia, ročník, stav průběhu studia, školitel a školící pracoviště. Pomocí ikon ve sloupci Stav je vyjádřen stav vyplnění Zprávy o průběhu doktorského studia příslušnými osobami. Význam jednotlivých ikon a jejich stavů je vysvětlen v legendě umístěné pod seznamem studentů.

Přes ikonu ve sloupci Náhled je možné zobrazit náhled vyplněného dokumentu. Kliknutím na ikonu ve sloupci Tisk lze dokument vytisknout. Ikona je zobrazena vždy. Dokument je možné tisknout i v případě, že nejsou vloženy veškeré údaje. Proto je nutné sledovat stav vyplnění údajů jednotlivými osobami, resp. kompletnost vyplnění.