Projekty a SPP prvky


Aplikace Projekty a SPP prvky zobrazuje projekty vedené na pracovišti a jejich SPP prvky.

Seznam projektů je zobrazen v přehledové tabulce. Zobrazovány jsou projekty evidované v SAP, odkud se přenášejí do UIS. Seznam projektů je možné pomocí filtru nad seznamem omezit podle rodiny projektů a podle stavu projektu. Pokud má projekt nějaké SPP prvky, lze je zobrazit kliknutím na ikonu ve sloupci SPP prvky.

Seznam SPP prvků zvoleného je zobrazen v přehledové tabulce. U každého prvku je sledován jeho stav. U aktivních prvků je možné přiřadit garanta kliknutím na odkaz Zvolit ve sloupci Garant. Po kliknutí se otevře formulář pro dohledání a přidání garanta. Pokud je garant u SPP prvku přiřazen, je možné jej odebrat jeho označením příslušého řádku v seznamu SPP prvků a stisknutím tlačítka .

Pokud je pro pracoviště stanoven rozpočtový vedoucí, pak vedoucí pracoviště může SPP prvky pouze prohlížet. Rozpočtového vedoucího může nastavit systémový integrátor v atributech pracoviště v aplikaci Evidence pracovišť.