Ovládání skupin zařízení v síti


ovládání skupin zařízení

Skupinou zařízení je myšleno seskupení počítačů v učebnách využívaných při výuce nebo vypracování elektronických testů. Ve skupině nemusí být zahrnuty všechny počítače z jedné učebny, zařazen zpravidla nebývá tzv. učitelský počítač.

Skupiny zařízení lze využít při plánování a sestavování elektronických testů. Přímo v testu se určí skupina, z jejíchž počítačů může být vypracován. Zařízení v jedné učebně mohou být rozdělena i do více skupin, pak lze do jedné učebny vypsat několik odlišných testů a bude tím určeno, na kterém počítači se který test může psát.

Aplikace Ovládání skupin zařízení v síti je dostupná osobám, které jsou alespoň v jedné skupině zařízení nastaveny jako její uživatelé. Slouží k řízení přístupu skupin zařízení do sítě – zpřístupnit neomezený přístup do internetu nebo jen lokální síť. Přístup se ovlivňuje změnou stavu skupiny.

Význam sloupců tabulky:

 •  Stav – ikona vyjadřuje, v jakém stavu se skupina zařízení nachází, přístupný internet nebo pouze univerzitní síť.

 • Název– označení skupiny zařízení.

 • Počet zařízení – počet zařízení ve zvolené skupině.

 • Stav – každá skupina zařízení má nastaven svůj implicitní stav, do kterého se jednou denně v nočních hodinách automaticky přepíná. Aktuální stav vyjadřuje ikona v prvním sloupci tabulky. Správce skupiny může stav kdykoliv podle potřeby změnit přes ikonu ve sloupci Změna stavu. Možné stavy jsou:

  • normální provoz – ze zařízení dané skupiny lze bez omezení přistupovat k jakýmkoliv webovým stránkám;

  • jen lokální síť univerzity – ze zařízení dané skupiny lze přistupovat pouze na lokální síť univerzity (servery a služby v místní síti).

 •  Změna stavuovládání skupin zařízení!změna stavu zařízení – kliknutím na ikonu se otevře formulář pro změnu přístupu zařízení k síti. Stav je vyjádřen ve sloupci Stav a ikonou v prvním sloupci tabulky.

 •  Historie změn stavů – výčet změn stavů zvolené skupiny zařízení je chronologicky seřazen. Pro každou změnu je uveden stav zařízení a jméno uživatele, který změnu provedl.

 •  Seznam zařízení – seznam obsahuje zařízení zařazená do zvolené skupiny, jméno odpovědného uživatele každého zařízení, pracoviště, na kterém je zařízení evidováno, typ zařízení, datum poslední změny v evidenci zařízení a jméno uživatele, který změnu provedl.

 • Změněno – datum poslední změny stavu skupiny.

 • Změnil – jméno uživatele, který jako poslední provedl změnu. Pokud je místo jména uvedeno správa sítě, pak byl tento stav nastaven automaticky a zařízení se nachází v implicitním stavu.