Přehled evidované techniky


Aplikace Přehled evidované techniky slouží k evidenci výpočetní techniky, především počítačů. Uživateli se zobrazují zařízení, u nichž je evidován jako zodpovědná osoba. Evidované údaje vkládá osoba, která na oddělení spravuje výpočetní techniku. Konečný výpis zařízení lze omezit filtrem podle typu zařízení nebo podle kanceláře, ve které je zařízení evidováno. Pod ikonou jsou uvedeny podrobnosti o jednotlivých zařízeních, jako je přidělené inventární číslo, místo, kde je zařízení umístěné, příslušenství atd.