Dokumentový server


dokumentový server

Záložka Dokumentový server je odkazem do části Dokumentového serveru, kde se nachází hlavní složka aktuálního předmětu. Má vlastní portálové menu, přes které se vyučující přepíná mezi dokumenty (Dokumenty) a podsložkami (Podsložky) umístěnými v hlavní složce předmětu. Nové podsložky předmětu může zakládat jen garant a administrativa předmětu. Tyto osoby mohou prostřednictvím právního systému Dokumentového serveru nastavit práva k předmětové složce i dalším učitelům předmětu.

Vyučující s rolí přednášejícího, cvičícího a zkoušejícího mají automaticky přiděleno právo pro vkládání a změnu vložených dokumentů.

Dokumentového serveru lze využít k poskytování studijních materiálů studentům či dalších informací.

Odkaz Celý DS učitele přepne do Dokumentového serveru, kde je možné pracovat i s ostatními složkami DS a využívat všechny jeho funkce.