Mimosemestrální kurzy


Mimosemestrální kurzy jsou v UIS chápány jako předměty vyučované podle vlastního harmonogramu a ve speciálních studijních programech. V jednom studijním programu je evidováno několik kurzů. Přes kurzy lze řešit evidenci studia různých jazykových kurzů, prázdninových škol apod. Kurzy jsou evidovány v období, ve kterém probíhají, ale je možné nastavit jejich dobu trvání na přelom dvou semestrů.

Mimosemestrální kurzy mohou být vypsány jak pro studenty prezenční, tak kombinované formy studia. Rozvrh je vždy blokový. Předmět je vždy k dohledání v období, v jehož katalogu předmětu je uložen (například výuka může probíhat v letním semestru, ale předmět je zaevidován v katalogu předcházejícího zimního semestru).

Základní nastavení kurzů provádí systémový integrátor, který má přístup do potřebných aplikací. Následující výčet obsahuje postup operací pro správné nastavení mimosemestrální výuky:

 1. V aplikaci Evidence období se v období, ve kterém se budou používat mimosemestrální kurzy, se atribut Používat mimosemestrální kurzy nastaví na hodnotu ano. Tímto krokem se zapne použití typu předmětu mimosemestrální kurz a v katalogu předmětů se nabídnou příslušné atributy (ve skladu předmětů se nabízejí stále).

 2. V aplikaci Editace katalogu předmětů se ve skladu založí předměty a nastaví se jim atributy týkající se mimosemestrálních kurzů:

  • Typ studia předmětu (povinný atribut);

  • Limit zápisu pro mimosemestrální kurz (nepovinný atribut);

  • Počítat mimosemestrální kurz do období (nepovinný atribut);

  • Dotace hodin (př./cv.) (nepovinný atribut).

 3. Jazyk, ve kterém bude probíhat výuka;

 4. Místo výuky;

 5. Založené kurzy se překopírují do katalogu předmětů období, ve kterém kurzy proběhnou. Nevadí když se termín jejich konání kříží s obdobími – toto se vyřeší nastavením harmonogramu kurzu. Katalog musí být veřejný.

 6. V aplikaci Mimosemestrální kurzy se nastaví každému předmětu harmonogram (tj. období zápisu, výuky, zkoušek a uzávěrku zkušebních zpráv). Pokud harmonogram není nastaven, předmět se studentům, učitelům a referentkám nenabízí v žádné aplikaci. Provádí se kontrola jeho kompletnosti.

Na každý kurz se mohou přihlašovat jak studenti Mendelovy univerzity v Brně, tak externí uchazeči. Přihlášky mohou uchazeči podávat elektronicky prostřednictvím aplikace Přihláška do kurzu. Podané přihlášky následně schvaluje garant kurzu, případně studijní oddělení prostřednictvím aplikace Mimosemestrální kurzy.

Současně se schválním přihlášky je uchazeči založeno studium na příslušném studijním programu a zvolené kurzy zapsány do průběhu studia. S účastníky kurzů lze ve studijních aplikacích UIS pracovat stejně jako s ostatními studenty. Je možné tisknout seznamy, evidovat osobní údaje, provádět omezenou evidenci studijních náležitostí.

Protože je v UIS možné evidovat studenty v jednom studijním programu pouze jedenkrát, zapisují se studenti nastupující do stejného programu, ale jiného kurzu tak, že se jim obnoví jejich původní studium. Pokud jsou studenti do kurzu přihlašování automaticky, provede se jejich návrat do studia automaticky ihned po jejich zapsání do kurzu.

Pokud se studenti přihlašují jiným způsobem a jejich zápis probíhá ručně, je nutné studenty nejprve vrátit do studia a následně jim zapsat předmět – kurz. Návrat do studia se provede přes aplikaci Studijní evidencePrůběh studiaVrátit do studia. Kurz se jim zapíše přes aplikaci určenou pro zápisy.

Po absolvování kurzu je možné studium ukončit přes aplikaci studijní evidence Ukončit studium, která nabízí ukončovací kód 91 – ukončení kurzu.