Seznamy studentů


seznam studentů

Aplikace Seznamy studentů nabízí vyučujícím několik sestav s různými informacemi o studentech. Základní sestavy, jejichž podoba je přesně daná, jsou sestavy s řádky, okénky, fotografiemi a prostý seznam. Počet sestav v nabídce se může lišit. Vzhled nových sestav mohou definovat a zveřejňovat někteří oprávnění uživatelé, především systémoví integrátoři. Seznamy studentů lze využít například při prezencích ve cvičeních, v laboratořích nebo terénních cvičeních, kde není možný přístup k elektronické docházce v UIS.

Seznamy obsahují pouze studenty se stavem studia zvoleným ve formuláři. Lze dohledat i studenty s přerušeným nebo ukončeným studiem.

Do sestav jsou zařazováni studenti vybraní podle následujících kritérií, specifikovaných vyučujícím:

 • typ studia;
 • studijní program;
 • studijní obor;
 • specializace;
 • forma studia;
 • odhadnutý ročník;
 • stav studia;
 • studijní skupina;
 • podpoření studenti;
 • délka studia v semestrech;
 • jednotlivé rozvrhové akce – jsou uvedeny v tabulce. Pokud předmět nemá definovaný rozvrh, nejsou rozvrhové akce v nabídce nejsou rozvrhové akce v nabídce.

Pod seznamem cvičení je možnost volby způsobu prezentace požadovaných údajů:

 • způsob prezentace – zobrazení na obrazovce monitoru, výtisk nebo soubor ve formátu CSV pro Excel k dalšímu zpracování;

 • typ sestavy – např. sestava s řádky, okénky, fotografiemi, prostý seznam.

 • formát jména – umožňuje volbu formátu jména studenta. Nabídka se liší podle zvoleného typu sestavy.

Výsledná sestava je opatřena hlavičkou charakterizující získané údaje podle kritérií daných uživatelem.

Chybí-li jméno studenta v seznamu vybraného cvičení, znamená to, že si nevybral cvičení při zápisech, nebo si vybral jiné cvičení, než je zobrazené.