Schvalování navržených oponentů


Aplikace Schvalování navržených oponentů je v Osobní administrativě umístěna v části Manažerská nadstavba a umožňuje navrhovat (případně schvalovat) oponenty závěrečných prací. Aplikace je na MZLU přístupná:

  • předsedovi oborové rady pro návrh oponentů dizertačních prací

Návrhy ke schválení

Záložka Návrhy ke schválení poskytuje seznam prací, které čekají na schválení oponentů. U každé práce jsou uvedeny základní údaje, jako je typ práce, název, autor, vedoucí, apod. Ve sloupci Navrhovaný oponent je uvedeno jméno oponenta, který čeká na schválení. Oponenty lze schvalovat jejich označením a stisknutím tlačítka . Podobně lze oponenty zamítat pomocí tlačítka . Schválené i zamítnuté návrhy oponentů jsou následně k dohledání v záložce Vyřízené návrhy.

Prostřednictvím ikony  ve sloupci Podrobnosti je možné provádět správu oponentů – odebírat je a přidávat. Nově přidaní oponenti budou automaticky schváleni. Ikona ve sloupci Zadání ZP umožňuje zobrazit další údaje o závěrečné práci.

Vyřízené návrhy

V záložce Vyřízené návrhy lze dohledat vyřízené návrhy oponentů – schválené nebo zamítnuté.

U každé práce jsou uvedeny základní údaje, jako je typ práce, název, autor, vedoucí, apod. Ve sloupci Navrhovaný oponent je uvedeno jméno oponenta a jeho stav (navržený, schválený, zamítnutý). Podrobnosti o schválení oponentů lze zobrazit po kliknutí na ikonu  ve sloupci Podrobnosti. Je-li závěrečná práce aktuální, lze zde oponenty i odebrat. Ikona ve sloupci Zadání ZP umožňuje zobrazit další údaje o závěrečné práci.

Seznam závěrečných prací lze omezit pomocí filtru nad seznamem. Filtroval lze např. podle vedoucího práce, garantujícího pracoviště nebo roku odevzdání.

Stanovení oponentů

Záložka Stanovení oponentů poskytuje seznam všech prací vedených na vybraném studijním programu a umožňuje spravovat jejich oponenty.

U každé práce jsou uvedeny základní údaje, jako je typ práce, název, autor, vedoucí, apod. Ve sloupci Navrhovaný oponent je uvedeno jméno oponenta a stav jeho schválení. Oponenty, kteří čekají na schválení je možné schválit označením příslušného políčka ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka . Podobně lze oponenty zamítat pomocí tlačítka . O schválení nebo zamítnutí je automaticky informován e-mailem vedoucí a oponent práce. Seznam je možné omezit dle roku odevzdání práce, vedoucího nebo garantujícího pracoviště.

Nemá-li některá z prací oponenta určeného, nebo je-li jejich počet nedostačující, je možné je přidat po kliknutí na ikonu  ve sloupci Stanovení oponentů. Nově přidaní oponenti budou automaticky schváleni.