Stav závěrečné práce


V následujícím textu je uveden seznam stavů a jejich popis, v nichž se během odevzdání může závěrečná práce nacházet.

 • Práce není dosud vložena – závěrečná práce nebyla vložena do informačního systému.

 • Práce je vložena – závěrečná práce byla vložena do informačního systému, ale nebylo potvrzeno její konečné odevzdání. Práce může být autorem stále upravována.

 • Práce je odevzdána – elektronická verze závěrečné práce byla vložena a bylo potvrzeno její odevzdání. Práce již nemůže být autorem měněna.

 • Potvrzeno korektní vložení u odevzdané práce – elektronická verze závěrečné práce byla odevzdána a bylo potvrzeno její korektní vložení. Proces vkládání je tímto ukončen. Práce již nemůže být modifikována.

 • Práce čeká na převod do PDF/A – elektronická verze závěrečné práce byla vložena a odevzdána. Práce již nemůže být autorem měněna a čeká na převod do PDF/A.

 • Práce je převedena do PDF/A – elektronická verze závěrečné práce byla úspěšně převedena do PDF/A formátu.

 • Práci nelze převést do formátu PDF/A – závěrečnou práci není možné převést do formátu PDF/A. Autor práce je informován e-mailovou zprávou. Je nutné práci smazat a vložit znovu do informačního systému. V této chvíli není považována za odevzdanou.

 • Kontrola posouzení shodnosti prací – elektronická verze závěrečné práce čeká na kontrolu softwarem pro srovnávání prací.

 • Dokončení kontroly shodnosti prací – elektronická verze závěrečné práce byla prověřena softwarem pro srovnávání prací.

 • Kontrola shodnosti prací skončila chybou – závěrečná práce nesplňuje všechny podmínky softwaru pro srovnávání prací. Je nutné práci smazat a vložit znovu do informačního systému. Práce v této chvíli není považována za odevzdanou.

 • Potvrzeno korektní vložení u odevzdané práce – závěrečná práce byla korektně odevzdaná. Tímto je proces odevzdávání práce ukončen.

 • Vrácení závěrečné práce k přepracování – závěrečná práce byla vrácena vedoucím práce k přepracování. Uloženou práci je nutné smazat a do informačního systému vložit její novou verzi.

Související témata nápovědy