Požadavkové listy


požadavkové listyrozvrh!požadavky

Požadavkové listy obsahují omezení jednotlivých vyučujících pro tvorbu rozvrhů. Požadavky se sbírají elektronicky a do procesu jejich sběru vstupují učitelé, garanti a vedoucí ústavů. Proto jsou připraveny tři aplikace. Pro učitele Rozvrhové omezení učitele, pro garanty předmětů Požadavky na předmětZáznamníku učitele a aplikace Rozvrhy, která je umístěná v Portálu vedoucího a která obsahuje několik dalších aplikací.

Požadavky lze obecně rozdělit na tři typy podle toho, proč nemůže být rozvrhová akce vypsána na určitý termín. Rozvrhová akce nemůže být vypsána na termín:

  • pravidelně konaných akcí, jako jsou například komise rektora. Tyto akce eviduje SIF přes aplikaci Evidence orgánů univerzity, kde kromě vložení členů nastaví den a hodinu konání zasedání;

  • pravidelných ústavních porad. Porady ústavu eviduje vedoucí ústavu přes aplikaci Portál vedoucího, záložka PedagogikaRozvrhyPožadavky pracoviště. Zadává se jednou, změna se provádí jen v případě, že se změní termín konání porad;

  • který určí sám vyučující s uvedením důvodu v aplikaci pro stanovení rozvrhových požadavků Rozvrhové omezení učitele.

O vložení rozvrhových omezení je vedoucí ústavu automaticky informován e-mailem, nemá-li však toto zasílání vypnuto.

Po uzavření sběru požadavků studijní oddělení požadavky vytiskne v aplikaci Požadavkové listy a předá rozvrhové komisi.