Sylabus předmětu


sylabus předmětu

Aplikace Sylabus předmětu zpřístupňuje zobrazení a tisk sylabu předmětu a případně dalších typů sylabů ve všech existujících jazykových variantách a export sylabu do formátu RTF nebo PDF. Struktura sekcí jednotlivých typů sylabů a jejich nastavení definuje systémový integrátor univerzity a je platné pro celou univerzitu.

Jazyková mutace zobrazení sylabu, případně jeho typ se volí v portálovém menu aplikace. Pro tisk sylabu předmětu se zvolí typ výstupu PDF a klikne se na tlačítko . Export dat sylabu se provede volbou typu výstupu Dokument RTF.

Hromadný tisk sylabů podle různých kritérií nabízí aplikace Brožura Katalog předmětů.

Editace a změny sylabu předmětu

sylabus předmětu!editace

Při vstupu do sylabu ze základních informací o předmětu ze Záznamníku učitele se v dolní části sylabu se garantovi předmětu nebo administrativě zobrazuje upozornění, jakým způsobem lze provádět editaci a na koho se pro zpřístupnění editace sylabu případně obrátit. Pro práci se sylabem předmětu je nabídnuto několik tlačítek:

  • – tlačítko slouží k přepnutí do aplikace Úprava sylabu předmětu, kde je možné editovat sylabus zvoleného předmětu ve skladu předmětů.

  • – tlačítko slouží k přepínání mezi zobrazením sylabu ve skladu předmětů a zobrazením v aktuálním období. Využívá se zejména ke kontrole editovaného sylabu.

    Došlo-li ve skladu předmětů k úpravě, která nebyla zveřejněna v aktuálním období, může se verze sylabu předmětu ve skladu a v období lišit.

  • – stisknutím tlačítka je integrátor informován prostřednictvím e-mailu na změny provedené v sylabu předmětu. Po upozornění provede aktualizaci sylabu v aktuálním období.

Tlačítka pro editaci sylabu jsou zobrazována pouze pokud je u předmětu nastaven atribut Úprava sylabu garantem ve skladu předmětů a v katalogu předmětů aktuálního období. Nastavení provádí systémový integrátor.

Editovat je možné pouze sylaby aktuálně vyučovaných předmětů nebo předmětů budoucích období. Editace sylabu předmětů v historii není možná!