Uznaná doba rodičovství


Aplikace Uznaná doba rodičovství slouží k evidenci doby, po kterou student čerpal tzv. uznanou dobu rodičovství. Jedná se o dobu, po kterou student pečoval o dítě a zároveň byl aktivním studentem. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Evidence uznané doby rodičovství je zásadní z pohledu výpočtu celkové doby přerušení a celkové délky studia, protože se do těchto údajů nezapočítává. To má vliv zejména na:

  • poplatky za studium – pozdější účinnost poplatku za překročení standardní doby studia;

  • ubytovací stipendia – nárok studenta na ubytovací stipendium je prodloužen o uznanou dobu rodičovství;

  • sociální stipendia – nárok studenta na sociální stipendium je prodloužen o uznanou dobu rodičovstí.

Nový záznam se studentovi zadá vyplněním políček Odkdy/Dokdy udávajících interval uznané doby rodičovství. Pomocí volby Datum lze určit, zda je zadáváno datum narození dítěte nebo počátek uznané doby rodičovství. Volba ovlivňuje datum v poli Dokdy, které se nastavuje na délku 28 týdnů, resp. 3 let od data v poli Odkdy. Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Systém kontroluje, zda student nemá aktivní přerušení a zda se zadaný interval nepřekrývá s dobou, kdy měl student studium přerušeno. Pokud tato situace nastane, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn a je vyžadováno potvrzení, zda má být záznam skutečně přidán. Záznamy je možné vkládat i do minulosti, začátek však nesmí předcházet počátku daného studia.

Přehled evidovaných záznamů je zobrazen v přehledové tabulce, kde je možné jednotlivé záznamy editovat nebo je mazat. Prostřednictvím ikony ve sloupci Rozhodnutí lze studentovi vytisknout dopis o evidenci uznané doby rodičovství.

V tabulce Uznaná doba rodičovství vykazovaná do SIMS jsou uvedeny intervaly uznané doby rodičovství tak, jak budou vykázány do matriky studentů. Intervaly vykazované do SIMS nemusí plně odpovídat intervalům evidovaným v našem systému, zejména pokud se uznaná doba rodičovství kříží s přerušením studia (do SIMS lze studenta v jednom dnu studia vykázat pouze jako přerušeného nebo s uznanou dobou rodičovství, přerušení studia má při souběhu přednost).

Přerušení, je-li aktivní, je chápáno jako nekonečné a to i v případě, kdy je datum konce přerušení nastaveno. V případě souběhu uznané doby rodičovství a aktivního přerušení není doba uznané doby rodičovství, která přerušení datumově přesahuje, zobrazena v tabulce výkazu pro SIMS. Zde se zobrazí až po řádném ukončení přerušení.

Dojde-li u studenta k dodatečné změně začátku nebo konce studia, který zasahuje do uznané doby rodičovství, pak tato změna neovlivní záznam o evidované době rodičovství v UIS, avšak dojde ke změně údajů vykazovaných do SIMS.