Korekce registračních poukázek


Aplikace Korekce registračních poukázek slouží k individuální korekci počtu registračních poukázek. Současně je možné evidovat důvod úpravy jejich množství. Registrační poukázky mají sloužit k omezení počtu předmětů, které si student může během svého studia zaregistrovat. Toto omezení má zpřesnit plánování výuky pro další období. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Počet registračních poukázek je předem dán a je stanoven podle počtu kreditů, které studenti daného studijního programu musí během studia získat. Při registraci předmětů se odečte tolik poukázek, kolika kredity je předmět ohodnocen. Počet poukázek se dále snižuje při automatickém doplnění studijního plánu před registracemi, uznáním nebo ručním přidáním předmětu. Při zápisu nebo při registraci opakovaného předmětu není nijak měněn. Předměty s nulovou hodnotou kreditu mohou mít stanoven nenulový počet poukázek – při jejich registraci také dojde ke snížení počtu poukázek. Vyčerpání počtu poukázek může mít v krajním případě za následek i ukončení studia.

Počet registračních poukázek pro nově vzniklé studium je stanoven následovně: standardní délka v letech × 60 × 1.2.

Při přechodu na systém registračních poukázek je všem studentům nastaven výchozí počet poukázek snížený o sumu dosažených kreditů, minimálně však 36 registračních poukázek.

Studenti, kteří končí bakalářské studium a mají zapsaný předmět Státní zkouška, mohou při registracích do magisterského navazujícího studia čerpat poukázky do mínusu, nejvýše však 60 × 1.2 – tzv. registrace na dluh. Tento dluh se studentům po zápisu do navazujícího studia dorovná – odečte se od přidělených poukázek.

V určitých případech může studijní oddělení počet poukázek studentovi navýšit. Nově příchozím studentům ze zápisů budou z přiděleného počtu kreditních poukázek odečteny poukázky za automaticky zapsané předměty.

Student zjistí stav svých registračních poukázek v aplikaci Informace o mém studiu.