Ukončení studia


Prostřednictvím aplikace Ukončení studia lze individuálně ukončit zvolené studium. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Hromadně vyřazování studentů umožňuje aplikace Hromadné vyřazování studentů.
U studentů s evidovaným zahraničním výjezdem je prováděna kontrola splnění všech administrativních záležitostí spojených s výjezdem (viz Checklist), a pokud nejsou splněny, aplikace na tuto skutečnost upozorní.

Pro ukončení zvoleného studia se z nabídky Nový stav studia vybere kód ukončení a do pole Ukončit ke dni se vloží datum, ke kterému se studentovi studium ukončuje. Datum ukončení nesmí být starší než datum posledního sběru matriky. Pomatrikové změny mohou provádět pouze uživatelé s oprávněním matrika-b. Zadané hodnoty se potvrdí tlačítkem , čímž dojde k ukončení studia.

Pokud to daný kód ukončení umožňuje, lze v aplikaci vytisknout dopis Rozhodnutí o ukončení studia. Při odloženém vyřazení s kódem 73 lze tlačítkem studentovi vytisknout výzvu k vyjádření k podkladům pro vydání rozhodnutí o ukončení studia. Před tiskem je nutné zvolit důvod vyřazení.

Více o kódech studia.

Dopis pro ukončení studia kódem 73 má několik variant, které se u konkrétních studentů dosazují podle podmínek, jež během studia nesplnili. Pokud je více důvodů, nabízí aplikace jejich výčet, ze kterého se volí:

  • Nedostatečný počet kreditů za první období studia.

  • Nedostatečný počet kreditů za dvě po sobě následující období studia.

  • Dvakrát zapsaný a neukončený předmět.

  • Dvakrát zapsaná a nevykonaná státní zkouška.

  • Nenastoupení do studia po předchozím přerušení studia.

  • Nedostavení se bez omluvy k zápisu do dalšího období – důvod se nabízí pouze v případě, že neexistuje jiný důvod k vyřazení ze studia.

Tisk rozhodnutí o ukončení studia je možný v aplikaci Tisk dokumentů.
Dojde-li k mylnému ukončení studia, lze studenta vrátit zpět do studia po kliknutí na ikonu Vrátit do studia. Student však nesmí být vyřazen ze studijní evidence.
V případě, že se studium ukončuje v době změn v zápisech, provede se odebrání rozvrhové akce cvičení, aby student neblokoval cvičení v předmětu. V průběhu semestru k odebrání studenta z rozvrhové akce nedochází.