Evidence přerušení


Aplikace Evidence přerušení slouží k zadání a ukončení přerušení studia. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Evidované záznamy o přerušení jsou uvedeny v přehledové tabulce. Uveden je kód stavu studia (kód přerušení), důvod přerušení a jeho evidovaný začátek a konec (u probíhájících přerušení jde o předpokládané datum ukončení přerušení). Ve sloupci Aktivní je uvedeno, zda přerušení probíhá (hodnota ano) nebo je již ukončeno. Ve sloupci Délka (měsíce) je uvedena délka daného přerušení vztažená k datu předpokládaného ukončení přerušení. Je-li tento termín překročen, počítá se délka k aktuálnímu datu. Dále může být uvedeno datum podání žádosti o přerušení studentem a její číslo jednací. Kliknutím na ikonu ve sloupci Dopis lze vytisknout rozhodnutí o přerušení studia. Pod tabulkou je pak uvedena celková délka všech evidovaných přerušení.

Údaje o začátku a konci přerušení je zohledňován zejména při vykazování do SIMS. Pro UIS je rozhodující stav uvedený ve sloupci Aktivní. Podle toho se aplikace UIS chovají k danému studiu jako k přerušenému.
Datum konce přerušení nemá vliv na výpočet kódu financování a následně na stanovení poplatků. S datem konce přerušení se pracuje až po jeho ukončení.

U aktivního přerušení je možné pomocí formuláře níže upravit datum počátku a předpokládaného ukončení, kód stavu studia a důvod přerušení, případně doplnit datum žádosti a její číslo. Změny je nutné potvrdit stisknutím tlačítka . Přerušení, které ještě nebylo odesláno do SIMS, lze odebrat tlačítkem .

Návrat studenta z přerušení

Probíhající přerušení lze ukončit zadáním data do pole Ukončit probíhající přerušení k datu a stisknutím tlačítka . Je-li datum ukončení přerušení na rozhraní dvou studijních období (semestrů, akademických roků), musí se vybrat jedno z nabízených období. Následně je zobrazena aplikace pro zápis studenta, kde se provede zápis studenta do zvoleného období. Teprve zapsáním studenta zpět do studia je přerušení ukončeno.

Pro kód 23 se přerušení ukončuje pouze na jeden den, kdy student absolvuje státní nebo jinou závěrečnou zkoušku. Po ukončení přerušení proběhne zápis studenta automaticky, nenabízí se zápisová aplikace jako při ukončování přerušení u předchozích kódů. V tomto případě může být datum ukončení a datum vyřazení různé – i v letech.

Při ukončení přerušení a zápisu do období se neúspěšné pokusy o ukončení předmětu přenášejí (mimo přerušení s kódem 14). Příklad: Student má tři termíny ke složení zkoušky z předmětu Matematika. Před přerušením studia byl dvakrát neúspěšně zkoušen. Po ukončení přerušení mu tedy zbývá pouze jeden termín na splnění zkoušky z předmětu Matematika.

Zadání přerušení

Nové přerušení lze studentovi s aktivním studiem zadat přes formulář Zadání nového přerušení. Zde se vybere vhodný stav studia (kód přerušení) a důvod přerušení a zadá se začátek a předpokládaný konec přerušení. Datum a číslo žádosti jsou nepovinné údaje, vyplňují se podle potřeby. Pro kód 23 je nutné do zobrazeného políčka zadat text odůvodnění přerušení, který se v dopise tiskne. Zvolit lze některou z přednabízených variant. Vyplněné hodnoty se uloží stisknutím tlačítka . Při zadávání přerušení z důvodu rodičovství je zapotřebí mít zaevidovánu uznanou dobu rodičovství v aplikaci Uznaná doba rodičovství, jinak nebude možné záznam o takovém přerušení přidat.

Do matriky studentů je možné studenta v jednom dni studia vykázat pouze jako přerušeného nebo s uznanou dobou rodičovství, přerušení studia má při souběhu přednost.
Okamžitě po vložení přerušení se aplikace UIS začnou ke studentovi chovat jako k přerušenému a to i v případě, že začátek přerušení má pozdější datum, než je aktuální.