Zpráva o průběhu doktorského studia


Aplikace Zpráva o průběhu doktorského studia umožňuje studijním referentce prohlížet a případně editovat Zprávu o průběhu doktorského studia za školitele a další osoby, které se na sestavení Zprávy o průběhu doktorského studia podílejí. Nemá však sloužit k suplování jejich práce. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p.

Editace studijního plánu

Školitel

Školitel doktoranda má za úkol vložit do UIS jeho hodnocení - tedy sestavit Zprávu o průběhu doktorského studia. Školitel své hodnocení vkládá v aplikaci Zpráva o průběhu doktorského studia, kde jsou jednotlivé části Zprávy o průběhu doktorského studia podrobněji popsány. Závěrem pak školitel uvádí své doporučení k dalšímu studiu.

Předseda oborové rady

Oborová rada doktorského studijního programu vyjadřuje svůj souhlas nebo nesouhlas Se zprávou o průběhu doktorského studia. Do informačního systému tyto údaje vkládá předseda oborové rady pomocí aplikace Zpráva o průběhu doktorského studia - oborová rada, umístěné v Osobní administrativě v sekci Studijní systém. Přiřazení předsedy oborové rady studentovi probíhá v závislosti na studijním programu nebo oboru, do kterého je student zapsán při zápise do studia. Dojde-li v průběhu studia u studenta k přestupu na jiný program nebo obor, přiřazený předseda se změní na předsedu programu nebo oboru, do kterého student přestoupil.

Hodnocení se vkládá do připraveného formuláře. Dále se zadá datum, ke kterému je vyjádření vkládáno. V poli Zadal je uvedeno jméno předsedy oborové rady. Ve výjimečných případech je zde možné předsedu změnit. Vložené údaje je nutné potvrdit tlačítkem .

Vědecké oddělení

V této záložce je možné vložit vyjádření věděckého oddělení ke Zprávě o průběhu doktorského studia. Vyjádření se vkládá do připraveného pole, případně se volí datum vložení (automaticky je přednastaveno aktuální datum). Vložené údaje je nutné potvrdit tlačítkem .