Přehled registrací studenta


Aplikace Přehled registrací studenta poskytuje přehledné informace o registrovaných předmětech studentů. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-p nebo stud-e. Uživatelé s oprávněním stud-e mohou provádět změny v registrovaných předmětech.

Registrované předměty jednotlivých období jsou uvedeny v přehledové tabulce. U každého předmětu je uvedena povinnost, způsob ukončení, počet kreditů, jazyk studia, způsob studia, přesný čas registrace předmětu, limit registrace, pořadí studenta a případně prerekvizity. Registrované předměty je možné z archu odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka .

Pod seznamem předmětů je umístěno pole pro vyhledání předmětů, k němuž ještě náleží volby:

  • Výběr předmětů ze všech fakult – umožňuje dohledávání předmětů i z katalogu předmětů ostatních fakult univerzity.

  • Detaily – označením položky se u vyhledaných předmětů zobrazí další podrobnosti (povinnost, prerekvizity, limit zápisu).

Manipulace s předměty v archu je umožněno pouze v období, ve kterém neproběhly nebo neběží zápisy nebo změny po zápise a zároveň je zadán milník pro registrace. Je-li zvykem provádět registraci předmětů na celý akademický rok, pak je současně s archem pro ZS zobrazen i arch pro LS, a to i v případě, kdy milník pro registrace není v LS zadán.