Financování studia


Aplikace Financování studia zobrazuje studentovi poplatky za studium a jejich odůvodnění. Stanovení poplatků se řídí platnou legislativou a vnitřními předpisy univerzity.

V úvodu aplikace je zobrazen průběh historie financování celého studia a předpokládaný způsob financování do budoucnosti. Ke stanovení jednotlivých kódů a počátku jejich platnosti byla použita aktuálně dostupná data. Následuje přehled rozhodnutí o platbách za financování studia a další podrobnosti.

U rozhodnutí o platbě je uvedena jeho výše a také údaje pro odeslání platby (variabilní symbol, číslo účtu apod). Kliknutím na ikonu  ve sloupci Detail je možné zobrazit další podrobnosti. Rovněž je zde možné stáhnout si doklad o platbě.

Ve sloupci Částka je zobrazena vypočítaná částka platby. Tato mohla být ručně upravena na jinou hodnotu – částka ve sloupci Ručně.

Pokud lze daný poplatek uhradit on-line kreditní kartou, je ve sloupci Platba zobrazena ikona . Po kliknutí na ikonu dojde k přesměrování na platební bránu, kde je zapotřebí uvést údaje o platební kartě. Po úspěšném provedení transakce dojde k návratu zpět do přehledu financování. Více poplatků lze uhradit jejich označením a stisknutím tlačítka .

Kliknutím na ikonu ve sloupci QR kód lze zobrazit QR kód s údaji pro platbu přes aplikaci mobilního bankovnictví. Zobrazený QR kód stačí v aplikaci mobilního bankovnictví naskenovat a platební příkaz se vyplní automaticky. Stačí jen zaplatit.

Sloupec Stav zobrazuje stav rozhodnutí o platbě. Ikona  označuje nově vytvořené rozhodnutí, které je předepsáno studentovi k úhradě. Při následné úhradě je nutné, aby student v platebním příkazu správně vyplnil platební údaje (číslo účtu, variabilní symbol, případně další údaje). Při chybném nebo nedostatečném vyplnění platebního příkazu nebude možné platbu automaticky dohledat a přiřadit studentovi a rozhodnutí bude nadále považováno za neuhrazené. O připsání platby je student informován zasláním e-mailové zprávy. Jakmile je rozhodnutí řádně uhrazeno, je označeno ikonou . Ikona  označuje vytvořené rozhodnutí, které bylo později zrušeno (např. na žádost studenta).