Moji spolužáci


spolužáci!seznam

Aplikace Moji spolužáci umožňuje zobrazit přehled spolužáků studovaného předmětu s fotografií a odkazem na jejich e-mail. Prvním krokem k získání seznamu spolužáků je případná volba studia a správného studijního období, kdy byl předmět zapsán. Studium a období se zvolí v nabídce umístěné nad portálovým menu. Dalším krokem je zvolení seznamu spolužáků předmětu kliknutím na ikonu  – Studenti předmětu, Studenti vyučujícího nebo Studenti ze cvičení. Seznam lze omezit podle oboru, ve kterém studují. Z menu se vybere jeden obor a klikne se na tlačítko . Kliknutím na  lze zobrazit seznam spolužáků s jejich fotografiemi.spolužáci!seznam s fotkami Pro zobrazení fotografií je nutné mít povoleno zobrazování vlastní fotografie v UIS alespoň přihlášeným uživatelům (nastavuje se v aplikaci Uživatelská nastavení). Z aplikace Moji spolužáci lze individuálně nebo hromadně zaslat na e-mailovou adresu.

Hledaný spolužák je součástí seznamu jen v případě, má-li zapsán daný předmět, resp. jeho cvičení. U jmen spolužáků je uvedena identifikace jeho studia. Kliknutím na jméno se zobrazí stránka v aplikaci Lidé na MENDELU, kde je možné získat další informace, které o sobě spolužák zveřejnil.