Dostupnost zařízení


evidovaná technika!dostupnost zařízení

Aplikace Dostupnost zařízení zobrazuje aktuální stav zvolených zařízení v síti (aktivní, neaktivní, v chráněné části sítě). Dále je možné pro každé zařízení zobrazit historii dostupnosti zařízení v počítačové síti. Seznam zobrazovaných zařízení je možné omezit pomocí filtrů zobrazených nad seznemam.