Společná telefonní čísla


telefonní seznam!společných čísel

Aplikace Telefonní čísla umožňuje zobrazení telefonních čísel a zkrácených předvoleb. Volit lze mezi dvěmi následujícími záložkami portálového menu:

  • Společná telefonní čísla – aplikace umožňuje zobrazení společných telefonních čísel pracovišť. Jsou to čísla telefonů, která nejsou evidovaná na jméno osoby, ale jen k určité místnosti. Jedná se například o telefonní čísla do učeben, laboratoří, na vrátnice.

    Výpis telefonních čísel lze seřadit podle názvu pracoviště, označení místnosti nebo popisu telefonního čísla.

    Telefonní čísla zobrazená touto aplikací jsou editovaná přes aplikaci Portál SIF a OSSA vybranými osobami příslušného pracoviště.
  • Zkrácené volby z areálu ČP – seznam zkrácených voleb telefonních stanic umístěných mimo areál Černá Pole.