Knižní telefonní seznam


telefonní seznam!knižní

Aplikace Knižní telefonní seznam umožňuje tisk telefonního seznamu pro celou univerzitu v knižní podobě. Odkaz na seznam je umístěn v autentizované části Osobní administrativy v aplikaci Pracoviště.

Před tiskem je možné zvolit co má být obsahem telefonního seznamu:

  • Zahrnout návod na užívání pobočkové ústředny – seznam bude zahrnovat seznam funkcí telefonní ústředny na pobočkách a jejich význam.

  • Zahrnout zkrácené volby – seznam bude zahrnovat zkrácené telefonní volby nabízené v aplikaci Zkrácené telefonní volby. Jedná se o telefonní čísla použitelná pouze ze stanice univerzity a to i ze stanic, které nemají umožněny meziměstské hovory.

  • Zahrnout abecední rejstřík osob – seznam bude zahrnovat rejstřík osob evidovaných na univerzitě, lze zvolit způsob zobrazovaní (kódem nebo zkratkou) příslušnosti osoby k pracovišti.

  • Zahrnout rejstřík pracovišť – seznam bude zahrnovat rejstřík pracovišť univerzity seřazený podle kódů nebo zkratek pracovišť.

Volby se potvrdí a telefonní seznam se vytiskne stisknutím tlačítka .