Brožura publikací


Aplikace Brožura publikační činnosti umožňuje tisk brožury publikací z vědecko-výzkumné činnosti.

Parametry tisku brožury je možné nastavit pomocí zobrazeného formuláře. Zvolit lze:

  • název brožury – implicitně je vyplněn název Publikační činnost, lze vložit jiný libovolný název;

  • odkdy–dokdy – období, kdy byly publikace vydány;

  • způsob členění brožury – bez členění, členění podle druhu publikace, pracovníka, projektu;

  • způsob řazení – podle citačního záznamu, podle názvu publikace;

  • způsob uplatnění výsledku – pouze výsledky uplatněné v RIV, pouze výsledky odeslané do RIV;

  • jazyk – originální, český nebo anglický jazyk;

  • druh publikace – lze zvolit, které druhy publikací bude brožura obsahovat;

  • rozsah údajů zahrnutých do brožury – lze zvolit, zda bude brožura obsahovat abstrakty, klíčová slova, rejstřík autorů, zda budou zahrnuty pouze kompletní publikace, či pouze publikace pracovníků daného pracoviště (nebude obsahovat publikace, kde správce není autorem publikace z daného pracoviště).

Kliknutím na tlačítko se brožura vytiskne do souboru PDF.

Brožuru publikací pro pracoviště lze vytisknout v aplikaci Pracoviště (zahrnuje publikace z pohledu pracoviště) nebo pro projekt v aplikaci Projekty (zahrnuje publikace z pohledu projektu). Tisk brožury publikací pro projekt je dále dostupný v Záznamníku výzkumníka.