Evidence externích zařazení


externí!zařazeníevidence!externích zařazeníExterní zařazení

Aplikace Evidence externích zařazení slouží k zakládání a evidenci externích zařazení, která se pak jednotlivě přidělují k externím subjektům v aplikaci Evidence externích subjektů nebo k interním subjektům – pracovištím univerzity – v aplikaci Evidence pracovišť. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním ext-sub.

Pro vložení externího zařazení je připraven formulář, jehož obsahem je název zařazení, zkratka (vhodná je taková, která vystihne označení zařazení) a poznámka. Do poznámky je vhodné pro lepší orientaci vložit informaci, pro jakou skupinu uživatelů nebo subjektu je zařazení vytvořeno, za jakým účelem apod. Vše se potvrdí stisknutím tlačítka .

Seznam všech evidovaných externích zařazení je uveden v přehledové tabulce. Příslušný záznam je možné opravit po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit.

Součástí evidence externích zařazení jsou atributy, které se využívají v dalších aplikacích. Atributy je možné prohlížet a editovat přes ikony  a ve sloupci Atributy. Význam jednotlivých atributů:

Plánovaná délka externího zařazení

Umožňuje pro dané externí zařazení nastavit výchozí délku trvání externího poměru. Podle zadané hodnoty se nastavuje datum plánovaného ukončení při zakládání externího poměru. Zadává se celé číslo udávající počet dní trvání.

Posílat e-mail při rušení účtu

Atribut řídí zasílání informačního e-mailu o zrušení účtů na serverech pro externí poměry vzniklé na daném zařazení. Pokud je atribut nastaven na ano, informační e-mail je při ztrátě nároku na server odesílán. Jinak odesílán není.

Informační e-maily jsou zasílány pouze u serverů, u kterých je zasílání povoleno v aplikaci Správa serverů.

Záznamy, které nejsou přiřazeny k žádnému subjektu (pracovišti nebo externímu subjektu) je možné z evidence obebrat jejich označením a stisknutím tlačítka .