Zkrácené telefonní volby


zkrácené telefonní volby

Aplikace Zkrácené telefonní volby slouží k evidenci zkrácených voleb telefonních stanic, které jsou umístěny mimo hlavní areál Mendelovy univerzity v Brně. Předvolby lze používat pouze z telefonů Mendelovy univerzity v Brně, a to i ze stanic, které nemají umožněny meziměstské hovory. Hovory jsou zpoplatňovány podle běžného tarifu. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním sif-a.

Nový záznam je možné přidat pomocí formuláře na konci stránky. K evidenci je nutné znát pouze číslo předvolby, do popisu se uvádí umístění nebo vlastník stanice. Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Seznam evidovaných telefonních předvoleb je uveden v přehledové tabulce. Seznam lze řadit podle popisu nebo telefonních čísel. Vybraný záznam je možné editovat po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Označené záznamy je možné odebrat stisknutím tlačítka .

Zkrácené telefonní předvolby je možné tisknout v aplikaci Knižní telefonní seznam.