Evidence skupin rozhodování o koleje


Pro každý akademický rok je nutné založit alespoň jednu skupinu rozhodování, do níž jsou umístěni studenti, na něž se vztahuje určitý algoritmus pro rozdělení ubytovacích míst a jsou pro ně určeny konkrétní koleje. Zpětně pak lze pravidla pro rozdělení ubytovacích míst dohledat. Skupiny mohou být sestavovány dle míst studia nebo pro každou fakultu zvlášť. Evidenci skupin zajišťuje aplikace Evidence skupin rozhodování o koleje, která je dostupná uživatelům s oprávněním koleje-vkuk.

V aplikaci Evidence skupin rozhodování o koleje se založí nová skupina přes formulář pod tabulkou žádostí. Při volbě univerzitního období je třeba uvažovat skutečnost, že žádosti o koleje se sbírají pro ubytování v následujícím akademickém roce (např. v LS 2017/18 se sbírají žádosti na ubytování v akademickém roce 2018/19). Místo studia souvisí s umístěním kolejí. Položka Pro nové studenty nastavená na ano určuje, že skupina bude sloužit pro rozdělení kolejí pouze pro studenty nastupující v následujícím zimním semestru do prvního ročníku. V rámci této skupiny si pak uchazeči podávají žádosti o ubytování v aplikacích elektronické návratky.

Založené skupiny je možné omezit podle období pomocí filtru umístěného nad seznamem skupin. Pro založenou skupinu je nutné nastavit:

  • Fakulty – tj. pracoviště, na nichž jsou studenti zapsaní do studia. Budou pro ně platit stejná pravidla přidělení ubytovacího místa a současně se v rámci skupiny budou pro tato pracoviště rozdělovat místa na stejných kolejích, definovaných ve sloupci Koleje. Při přidávání pracoviště lze nastavit omezení na konkrétní typ studia. Není-li typ studia omezen, jsou automaticky zahrnuty všechny akreditované stupně. Vložení fakult je podmínkou pro úspěšné spuštění podávání žádostí o ubytování.

  • Koleje – jedná se o evidenci konkrétních kolejí a kapacity jednotlivých kolejí pro zvolenou skupinu rozhodování. Zadání kolejí a jejich kapacity je podmínkou pro úspěšné spuštění podávání žádostí o ubytování. Nastavená kapacita je využívána pro udělování kolejí a je kontrolováno, aby při udělování nedošlo k jejímu překročení.

  • Body – v aplikaci se evidují kritéria pro přidělení bodů studentům, kteří podali žádost o ubytování. Podle přidělených bodů se sestavuje pořadník.

Údaje o skupině rozhodování o koleje je možné editovat kliknutím na ikonu ve sloupci Upravit. Kromě základních údajů je zde možné doplnit i stručné instrukce, které se budou zobrazovat studentům při podávání přihlášky.