Udělování kolejí


Aplikace Udělování kolejí umožňuje udělovat ubytování studentům podle automaticky sestaveného pořadníku. Pořadník je sestavován pro každou skupinu rozhodování zvlášť podle definovaných kritérií. Udělování probíhá hromadně podle skupin rozhodování. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním koleje-e, koleje-p nebo koleje-u.

V aplikaci se nejprve zvolí správné období – akademický rok, pro který se bude ubytování přidělovat. Následně se zvolí skupina rozhodování o ubytování. Stránka, ve které přidělování ubytovacích míst probíhá, obsahuje seznam kolejí určených zvolené skupině rozhodování; celkový počet míst k udělení; počet zbývajících míst; seznam studentů s podanou žádostí; filtr k omezení seznamu studentů (podle pohlaví, fakulty, ročníku studia, data udělení ubytování, stavu žádosti); tlačítka pro udělení kolejí; export seznamu do MS Excel a zobrazení seznamu s nebo bez sloupců s udělenými kolejemi.

Seznam studentů obsahuje sloupce s identifikací studia, s udělenými kolejemi, s celkovými body a body získanými za jednotlivá kritéria.

Koleje se přidělí tak, že do pole Udělit zobrazeným uživatelům se vepíše počet studentů, kterým se mají koleje udělit, a stiskne se tlačítko . Koleje budou uděleny podle pořadí studentů v zobrazeném seznamu. Seznam je možné omezit podle několika kritérií, což poskytuje nástroj pro filtrování studentů při udělování ubytování. Je tak možné upřednostnit například studenty prvních ročníků.

Tlačítkem je možné zamítnout žádosti studentů, kterým nebylo ubytování uděleno. Zamítnout je možné žádosti všech studentů ve skupině rozhodování nebo jen zobrazeným studentům.