Žádost o koleje


Aplikace Žádost o koleje slouží pro elektronické podání žádosti o ubytování na kolejích a umožňuje sledovat stav jejího vyřízení Aplikace je přístupná studentům prezenční formy studia. Aplikace je rozdělena do záložek popsaných níže.

Podávání žádostí o ubytování probíhá jednou ročně a to v období vymezeném milníkem univerzitního harmonogramu Podávání žádostí o koleje. Žádost podávají studenti vždy jen jednu, a to i v případě, že jsou zapsáni do více studií na více fakultách Mendelovy univerzity v Brně.

Podání žádosti

Záložka Podání žádosti umožňuje studentovi podání žádosti o ubytování. V aplikaci je uveden termín podávání žádostí, adresa trvalého bydliště, případně další informace. Podle adresy trvalého bydliště se dopočítává vzdálenost a doba dojezdu do místa studia. Proto je nutné zkontrolovat správnost zde uvedené adresy. Probíhá-li období pro podávání žádostí, je zobrazeno tlačítko , jehož stisknutím se žádost o ubytování podá.

O změnu adresy je možné požádat na studijním oddělení fakulty, na které probíhá studium studenta.

Po podání žádosti je možné do formuláře doplnit další důvody pro udělení kolejí. Požadované zvlášní důvody se označí v zobrazeném seznamu. Pro extrabodový důvod typu Maximální – ruční je nutné zadat i požadovaný počet bodů. Změny se uloží stisknutím tlačítka . Nárok studenta na zvláštní důvody je třeba doložit dle pravidel pro udělování kolejí. V rámci bodů se mohou vyskytnout i položky, u kterých chybí údaje pro výpočet (typicky průměr, minutáž apod.) Tyto údaje budou hromadně dopočítány po ukončení sběru žádostí.

Tlačítkem může student svoji žádost o ubytování zrušit. Stornování je definitivní a nevratné. Po ukončení termínu podávání žádostí může s žádostí manipulovat pouze správce administrativy kolejí.

Stav žádosti

Záložka Stavu žádosti zobrazuje průběžný stav žádosti o ubytování během jejího zpracování administrativou kolejí. Zobrazován je stav zpracování žádosti, body přidělené za jednotlivé algoritmy, adresu trvalého bydliště atd.

Stav žádosti o ubytování a jeho význam:

  • podána – žádost je podaná a zařazena ke zpracování;

  • vyhověno – koleje byly přiděleny;

  • zamítnuto – koleje nebyly v tomto akademickém roce uděleny;

  • stornovaná – žádost byla zneplatněna, správce administrativy kolejí ji může převést zpět do stavu podána.