Kolejní evidence


Aplikace Kolejní evidence slouží k provádění operací souvisejících s údržbou kartotéky studentů ve vztahu ke kolejím. Obsahuje žádost o ubytování, historii ubytování, kontaktní údaje studenta, jeho rozvrh a možnost evidovat o studentovi nějakou poznámku.

Po vstupu do Kolejní evidence se nejprve vyhledá student podle jeho jména nebo ID. Následně se otevře stránka s evidencí dohledaného studenta. Studenty lze dohledávat i podle čísla pokoje. Po označení volby podle pokoje se vepíše do pole Pokoj číslo pokoje ve tvaru BlokPokoj (například B520). Po stisknutí tlačítka se zobrazí jména všech studentů ubytovaných na pokoji. Vyhledávání podle čísla pokoje je vhodné použít až v době, kdy jsou studenti na kolejích ubytovaní. Vyhledávání je možné omezit i podle fakulty a stavu studia studentů (aktivní, přerušení, ukončení).

Kromě kontaktních údajů jsou v evidenci uvedeny i informace jako je adresa trvalého bydliště studenta, přidělené koleje, číslo přiděleného pokoje, odkdy je na kolejích ubytován, fotografie, ID s odkazem do aplikace Lidé na MENDELU, číslo karty a sada ikon, jejichž význam je následující:

  • Žádost o koleje  - umožňuje individuální podání žádosti o koleje, její opravu, zamítnutí nebo stornování, dále individuální uložení bodů za zvláštní důvody stanovené kritérii a generování vstupních proměnných kritérií. Implicitně by si žádosti měli podávat studenti. Žádosti podávají na každý akademický rok.

  • Historie ubytování  - aplikace zobrazuje historii ubytování uživatele.

  • Poslat e-mail  – umožňuje sestavit a odeslat studentovi e-mailovou zprávu prostřednictvím e-mailové schránky UIS.

  • Rozvrh studenta  – v průběhu výukové části studijního období zobrazuje osobní rozvrh studenta.

  • Poznámka  - umožňuje evidovat poznámku k osobě studenta, která se pak zobrazuje v části osobních údajů studenta.