Seznam studentů ubytovaných na kolejích


Aplikace Seznam studentů ubytovaných na kolejích poskytuje seznam studentů, jimž bylo přiděleno ubytování na kolejích ve zvoleném akademickém roce. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním koleje-e nebo koleje-p.

Seznamy jsou rozděleny podle jednotlivých ubytovacích zařízení. Obsahují údaje o místě ubytování (blok kolejí a číslo pokoje), odkdy dokdy jsou studenti ubytovaní, o trvalém bydlišti studentů. Seznamy je možné omezit podle počátečního písmene jména kliknutím do abecedy. Řadit je lze podle jména, bloku nebo čísel pokojů kliknutím na název příslušného sloupce. Pro další práci je možné seznam exportovat do MS Excel stisknutím tlačítka .