Přehled využívání místností


evidence!místností!využívání

Aplikace Přehled využívání místností slouží k zobrazení přehledu využívání zvolené místnosti. Aplikace je dostupná uživatelům s oprávněním mistnost-o.

Pro zobrazení přehledu lze nastavit různou kombinaci omezujících podmínek nabízených ve formuláři (budova, místnost, druh akce (rozvrh, rezervace), jméno uživatele místnosti (osoba, která má v místnosti výuku nebo provedla rezervaci místnosti), termín odkdy a dokdy. Volbu je třeba potvrdit stisknutím tlačítka .

Seznam akcí vyhovujících zadaným podmínkám je zobrazen v přehledové tabulce. Kliknutím na název předmětu lze zobrazit jeho sylabus, kliknutím na jméno uživatele se zobrazí jeho osobní stránka v aplikaci Lidé na MENDELU, kde lze získat například kontaktní údaje osoby. Stisknutím tlačítka je možné seznam exportovat do MS Excel pro další zpracování.