Úvod


V aplikaci Úvod jsou uvedeny základní informace o aktuálně používaném uzlu spisové služby. Kromě informace o typu uzlu je zde zobrazen souhrn dokumentů uzlu ve stavu čekajících na převzetí, zpracování, přesunutí do spisovny a přesunutí na skartaci. Pokud se v uvedených stavech nacházejí nějaké dokumenty lze kliknutím na ikonu v odpovídajícím řádku zobrazit jejich seznam v příslušné aplikaci.