Osobní nastavení


nastavení!osobní

Aplikace Osobní nastavení umožňuje personalizovat chování aplikací spisové služby dle potřeba uživatele. Provedená nastavení jsou společná pro všechny spisové uzly, do kterých má uživatel umožněn přístup. Nastavit lze:

Zasílat na e-mail informace o nově doručených dokumentech

Atribut řídí zasílání informačního e-mailu při doručení nového dokumentu na spisový uzel. Pokud je atribut nastaven na hodnotu ano, je uživateli při doručení nového dokumentu na některý ze spisových uzlů, na které má uživatel přístup, zaslán informační e-mail o novém dokumentu k převzetí.

Zasílat na e-mail nové informace z datové schránky

Tímto atributem se nastavují notifikční e-maily o nových dokumentech doručených do datové schránky univerzity. Atribut je dostupný pouze uživatelům, kteří mají na spisovém uzlu nastavenu roli Uživatel + datová schránka.

Způsob nabízení oblíbených adres

Pomocí tohoto atributu je možné nastavit způsob zadávání externích adres uložených v adresáři spisového uzlu při zakládání nového dokumentu nebo při jeho editaci. Při volbě rozbalovací nabídka budou adresy z adresáře zobrazeny formou výběrové nabídky. Při volbě našeptávač se zobrazí pole pro zadání vzorku, podle kterého bude kontakt v adresáři vyhledán.