Statistiky praxí


Aplikace Statistiky praxí, slouží pro zobrazování základních statistik z údajů evidovaných v Portálu spolupráce s praxí. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním praxe-e.

Aplikace je rozdělena do dvou částí. První část aplikace tvoří všeobecné statistiky o evidovaných firmách, kam patří:

  • Počet registrovaných firem – vyjadřuje počet firem zaregistrovaných do Portálu spolupráce s praxí;

  • Počet nabízených pozic celkem – udává počet všech dosud nabízených pozic všemi registrovanými firmami (aktuálních i historických);

  • Počet aktuálně nabízených pozic – udává počet všech nabízených pozic, na které se studenti mohou hlásit (zahrnuty jsou pouze praxe s aktivní dobou platnosti nabídky);

  • Počet firem s více než jednou aktuálně nabízenou praxí – vyjadřuje, kolik z registrovaných firem nabízí studentům aktuálně více než jednu pracovní pozici;

  • Počet registrovaných studentů – počet studentů, kteří mají aktuálně podánu přihlášku na praxi (vlastní praxe však ještě nebyla zahájena);

  • Počet aktuálně probíhajících praxí – počet studentů, kteří jsou aktuálně ve výkonu praxe.

Druhou částí aplikace je tabulka Porovnání firem, ve které jsou zachyceny statistiky za jednotlivé firmy registrované do Portálu spolupráce s praxí. Pro každou firmu jsou uvedeny podrobnější informace. Ve sloupci Počet přístupů za poslední měsíc je uvedena informace o počtu přihlášení zástupců firmy do UIS. Ve sloupci Počet nabízených pozic je uveden celkový, resp. aktuální počet nabízených pozic pro praxe studentů. Sloupec Počet studentů pak udává počet studentů, již jsou aktuálně přihlášeni na některou z pozic aktuálně nabízených příslušnou firmou, počtu studentů aktuálně vykonávajících praxi v dané firmě a počtu studentů s ukončenou praxí na některé z aktuálních pozic vypsaných danou firmou. Sestavu je možné omezit pomocí filtru nad tabulkou.