Správa nabídek spolupráce


Aplikace Správa nabídek spolupráce slouží k evidenci oblastí zájmu spolupráce univerzity a fakult s externími subjekty. Aplikace je dostupná uživatelům s oprávněním praxe-nabidky.

Nová nabídka ke spolupráci se přidá přes formulář v úvodu aplikace. Formulář se skládá z několika částí, jejichž význam a popis je následující:

 • Název – název nabídky, jde o povinný údaj zobrazovaný v Portálu spolupráce s praxí.

 • Stručný popis – krátký popis nabídky spolupráce (maximálně 255 znaků), zobrazuje se v přehledu nabídek v Portálu spolupráce s praxí. Jedná se povinný atribut nabídky.

 • Podrobný popis – úplný popis nabídky, zobrazuje se po kliknutí na detail nabídky v Portálu spolupráce s praxí. Je možné jej vkládat čistě textově nebo pomocí HTML editoru, který umožňuje základní formátování textu, vkládat speciální znaky, odkazy na webové stránky atd. Jedná se o povinný atribut nabídky.

 • Fotografie – umožňuje připojit k nabídce ilustrační obrázek, který je zobrazován v náhledu a detailu nabídky a to ve formátu JPG, JPEG, GIF a PNG.

 • Odpovědná osoba – slouží pro přiřazení osob vykonávajících roli odpovědné osoby u nabídky. Odpovědné osoby mohou provádět správu projektů vzniklých z nabídek spolupráce. Pro založení nabídky musí být stanovena minimálně jedna osoba s touto rolí.

 • Projektový manažer – slouží pro přiřazení osob vykonávajících roli projektového manažera nabídky. Projektoví manažeři mohou provádět správu projektů vzniklých z nabídek spolupráce nebo vyřizovat dotazy k nabídce. Pro založení nabídky musí být stanovena minimálně jedna osoba s touto rolí.

  O přidělení role odpovědná osoba a projektový manažer je uživateli zaslán e-mail, pokud mají nastaveno zasílání oznamování o událostech.
 • Omezení – jednotlivé nabídky mohou být omezeny kritérii, která nastavují zadavatelé nabídky. Základním omezením je kritérium pracoviště, které musí být součástí každé nabídky – umožňuje zobrazení nabídky pro zvolenou fakultu v Portálu spolupráce s praxí. Pro každý typ omezení může být pomocí tlačítka přidáno více možností.

  Další kritéria pro omezení je možné definovat v aplikaci Správa kritérií.

Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka . Seznam všech evidovaných nabídek je zobrazen v přehledové tabulce. U každé nabídky jsou zobrazeny pouze základní informace jako název nabídky, fotografie, odpovědné osoby a projektoví manažeři. Pomocí odkazů nad seznamem je možné zobrazit sloupce s příslušnými kritérii. Kliknutím na ikonu ve sloupci Detail je možné zobrazit úplnou podobu nabídky tak, jak je zobrazována v Portálu spolupráce s praxí. Pro editaci nabídky je určena ikona ve sloupci Upravit.