Hromadný výpis katalogu předmětů


katalog předmětů!sestava s atributy

Aplikace Hromadný výpis katalogu předmětů slouží k tvorbě hromadných sestav z Katalogu předmětů. Aplikace je dostupná uživatelům s oprávněním predmet-p z výběru období v editaci katalogu předmětů.

Po vstupu do aplikace je zobrazen formulář, jehož prostřednictvím je možné sestavu omezit na konkrétní předmět, podle garanta, garantujícího pracoviště nebo podle typu vypsání předmětu. Volba se potvrdí stisknutím tlačítka . Pro práci s celým katalogem předmětů se stiskne tlačítko . Následně je vypsán seznam předmětů dle požadavku, kde je možné předměty individuálně označit.

Pod seznamem předmětů je uveden seznam všech atributů evidovaných u předmětů, ze kterých lze sestavu vytvořit. Atributy, které se mají v sestavě vypsat, je nutné označit. V nabídce Výstup se zvolí způsob vytvoření sestavy (zobrazení v prohlížeči nebo exportovat do souboru CSV nebo XLS pro další zpracování). Volba se potvrdí a sestava vytvoří stisknutím tlačítka .

Sestavy předmětů a jejich atributů je vhodné využívat například pro kontrolu nastavení katalogu pro registrace a zápisy.