Přehled habilitačních oborů


Aplikace Přehled habilitačních oborů nabízí přehled akreditovaných habilitačních oborů a řízení ke jmenování profesorem na jednotlivých fakultách Mendelovy univerzity v Brně.

Po vstupu do aplikace se zvolí fakulta a potom program nebo typ řízení. Následně je zobrazen seznam programů dle zvoleného typu. Seznam obsahuje název programu a dobu platnosti jeho akreditace.

Evidenci habilitačních oborů a řízení ke jmenování profesorem provádí pověřená osoba v aplikaci Evidence habilitačních oborů.