Zrušení předmětu


předmět!zrušení

Aplikace Zrušení předmětu umožňuje rušení předmětů, které mají návaznosti na některé další aplikace (studijní plány, registrace apod.) v aktuálních a budoucích obdobích a nelze je tak přímo smazat v katalogu předmětů. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním predmet-d.

Rušený předmět se vyhledá podle názvu nebo kódu.Při dohledání je vhodné určit období a pracoviště, ve kterém se předmět má dohledat. Je-li podle zadaného řetězce znaků dohledáno více předmětů, kliknutím na název se vybere požadovaný. Pro zvolený předmět jsou vypsány veškeré podstatné informace – kolik studentů má předmět zaregistrován, kolik jich požaduje zápis, kolik jich má předmět již zapsán, kolik jich má zapsáno výsledky a kolik jich má předmět zapsán v individuálním studijním plánu, jména vyučujících a jejich rolí v předmětu, všechny rozvrhové akce i se jmény vyučujících, skupiny studijních plánu, ve kterých je předmět zapsán.

Seznam studentů se zvoleným vztahem k předmětu (má registrován, zapsán apod.) lze zobrazit kliknutím na ikonu ve sloupci Seznam. Zobrazeným studentům lze odeslat hromadnou zprávu tlačítkem .

Pokud se má předmět skutečně zrušit, klikne se na tlačítko . Pro kontrolu je ještě vznesen dotaz, zda se má skutečně předmět smazat. Ten je nutné potvrdit. Současně se smazáním předmětu se zašle informativní e-mail všem zainteresovaným studentům a učitelům.Při použití volby Vrátit registrační poukázky budou registrovaným studentům vráceny registrační poukázky stržené při registraci tohoto předmětu.

POZOR! Smazaný předmět již nelze obnovit.

Předmět nelze zrušit pokud:

  • je aktivován ve studijních plánech,
  • má aktivní e-osnovu,
  • existují testy s vygenerovanou prací,
  • existují odevzdávárny s vloženými nebo odevzdanými soubory,
  • je alespoň jednomu studentovi vložen výsledek předmětu.

Na tyto skutečnosti jsou uživatelé při mazání upozorněni a není možné předmět smazat.