Mimosemestrální kurzy


mimosemestrální kurzy

Aplikace Mimosemestrální kurzy zobrazuje přehled mimosemestrálních kurzů evidovaných ve zvoleném období. Zobrazovány jsou pouze předměty, které mají v katalogu předmětů nastaven mimosemestrální typ studia. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním predmet-e nebo prihlasky-mim-e.

Seznam vypsaných mimosemestrálních kurzů v příslušném období je zobrazen v přehledové tabulce. U každého kurzu je zobrazen kód, název, garantující pracoviště a garant příslušného kurzu. Ve sloupci Kompl. je pomocí ikon vyjádřena kompletnost kurzu ( - kompletní, - nekompletní). Kompletnost kurzu je závislá na sestavení harmonogramu. Ten je možné spravovat v aplikaci Editace harmonogramu mimosemestrálního kurzu, která se zobrazí po kliknutí na ikonu ve sloupci Harmonogram. Prostřednictví ikony ve sloupci Přihlášky do kurzu je možné přejít do aplikace Přihlášky do kurzu a zobrazit si seznam uchazečů, které si podali přihlášku do zvoleného kurzu a tyto přihlášky spravovat.

Správa přihlášek do kurzů je dostupná pouze u mimosemestrálních kurzů evidovaných ve speciálním běhu období určeném pro kurzová studia.