Katalog předmětů


katalog předmětů!veřejný

Aplikace Katalog předmětů umožňuje vyhledávat předmětyvyhledat!předmět vyučované na Mendelově univerzitě v Brně v aktuálních, budoucích i historických obdobích. Všechny předměty a údaje o nich jsou součástí zveřejněných katalogů předmětů jednotlivých fakult pro současná a budoucí nebo minulá období.

U vyhledaného předmětu je uveden jeho plný název a zkratka (kód), identifikace období, ve kterém je vyučován, a fakulta, na níž probíhá v daném období jeho výuka. Ve většině případů je dohledáno několik předmětů. Kliknutím na název vyhledaného předmětu se zobrazí jeho sylabus, platný ve vybraném univerzitním období. Součástí sylabu je mimo jiné jméno garanta předmětugarant předmětu, cíl a obsah předmětu, doporučená literatura, způsob ukončení a počet kreditů za uvedené ukončení. Ve výukové části období lze zobrazit rozvrhové akce předmětu přes ikonu rozvrh!jednoho předmětupředměty!rozvrhové akce. Kliknutím na předměty!tisk sylabu se vytiskne zobrazený sylabus předmětu.

V katalogu lze vyhladávat:

  • předměty podle jména – k dohledání předmětu je připraveno vyhledávací pole, do kterého je nutné vepsat minimálně tři po sobě jdoucí znaky z názvu předmětu nebo celý kód předmětu. Vyhledávání je možné omezit na konkrétní pracoviště a období. Vše se potvrdí stisknutím tlačítka . Vyhoví-li hledanému řetězci právě jeden předmět, zobrazí se jeho sylabus. V opačném případě je zobrazen seznam předmětů, ze kterého je možné požadovaný předmět zvolit. Kritéria vyhledávání je možné změnit a potvrdit tlačítkem .

  • předměty podle pracoviště – umožňuje vypsat předměty garantované určitým pracovištěm. Nejprve se z nabídek zvolí pracoviště a období, ze kterých se mají předměty vybírat. Vše se potvrdí tlačítkem . Ze zobrazené nabídky se zvolí garantující pracoviště a potvrdí se stisknutím tlačítka . Zobrazí se všechny předměty vybraných období garantované zvoleným pracovištěm. Kliknutí ma název předmětu se zobrazí jeho sylabus.

  • předměty podle tematické skupiny – umožňuje zobrazit předměty zařazené do tematických skupin. Nejprve se z nabídek zvolí pracoviště a období, ze kterých se mají tematické skupiny vyhledat. Vše se potvrdí tlačítkem . Z výběr je možné omezit na konkrétní fakultu a období. Vhodná skupina předmětů se zvolí v roletkovém menu a výběr se potvrdí stiskem tlačítka . V zobrazeném seznamu jsou vypsány všechny předměty zařazené do zvolené tematické skupiny. Kliknutí ma název předmětu se zobrazí jeho sylabus.

  • podle dalších kritérií (Rozšířené vyhledávání) – v této části aplikace je možné vyhledávat předměty podle dalších kritérií, jako jsou existence prerekvizit, způsob ukončení předmětu (zápočet, zkouška), kredity, forma studia, pro kterou je předmět určen(prezenční, kombinovaná, distanční), jazyk výuky, pracoviště a období. Vybraná kritéria se potvrdí stisknutím tlačítka . V zobrazeném seznamu jsou vypsány všechny předměty vyhovující zadaným kritériím. U každého předmětu je uvedeno ukončení včetně kreditů, forma, jazyk a způsob výuky. Kliknutí ma název předmětu se zobrazí jeho sylabus.