Přihlášky do kurzu


mimosemestrální kurzymimosemestrální kurzy!správa přihlášekpřihláška do kurzu!správa přihlášek

Aplikace Přihlášky do kurzu umožňuje evidenci a správu přihlášek do zvoleného mimosemestrálního kurzu. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním predmet-e nebo predmet-p nebo prihlasky-mim-e a pouze u mimosemestrálních kurzů evidovaných ve speciálním běhu období určeném pro kurzová studia.

Po vstupu do aplikace je vypsán seznam podaných přihlášek do zvoleného kurzu. U každé přihlášky jsou uvedeny základní údaje o uchazeči a studijním programu/oboru a čas přihlášení. Jméno ve sloupci Uchazeč je aktivní v případě, kdy je uchazeč o zápis do kurzu evidován jako uživatel UIS. Kliknutím lze zobrazit podrobnosti o uživateli v aplikaci Lidé na UIS. Pokud již byla přihláška uchazeče schválena, pak je jméno odkazem do aplikace Studijní evidence. Seznam uchazečů je možné omezit podle toho, zda uchazeč je nebo není uživatelem UIS a zda mu ve zvoleném programu bylo studium již založeno. Seznam je možné seřadit kliknutím na odkaz v záhlaví příslušného sloupce.

Sloupec Příznaky zobrazuje informace o stavu zpracování přihlášky. Ikony a jejich barva vyjadřují, zda uchazeč:

  • je/není uživatelem UIS – osoba je uživatelem UIS v případě, že je zaměstnancem, externistou nebo studentem Mendelovy univerzity v Brně. Pokud není, stane se uživatelem po schválení přihlášky;

  • má ve zvoleném studijním programu založeno studium – studium se založí automaticky po schválení přihlášky;

  • má zapsaný tento kurz – indikuje, zda je osoba zapsaná do kurzu;

  • obdržel přístupové údaje – login a heslo jsou vygenerované automaticky po schválení přihlášky, odesílají se označeným studentům na adresu uvedenou ve sloupci E-mail. Pokud je osoba uživatelem UIS a heslo si již změnila, pak tyto údaje nejsou systému známé a proto je není možné odeslat.

Údaje přihlášky je možné zkontrolovat po kliknutí na ikonu ve sloupci Informace, chybějící údaje lze doplnit pomocí ikony ve sloupci Editace.

Přihlášky uchazečů lze označovat, resp. odznačovat jednotlivě zatržením políčka ve sloupci Ozn. nebo hromadně tlačítkem , resp. . S označenými uchazeči lze provádět operace následujícími tlačítky:

  • přihláška na kurz!schválit – schválením označených přihlášek budou doplněny chybějící příznaky (založení uživatele, založení studia na vybraný studijní program) a bude proveden zápis tohoto kurzu do průběhu studia uchazeče. Uchazečům bez uživatelského účtu v UIS bude účet založen a vygenerovány přihlašovací údaje. O schválení přihlášky je uchazeč informován e-mailovou zprávou odeslanou na uvedený e-mail.

  • – označeným uchazečům je přihláška zamítnuta a současně zcela smazána. Protože se jedná o nevratnou operaci, je nutné dvojí potvrzení úkonu.

  • – označeným uchazečům zapsaným do studia kurzu je zrušen zápis do kurzu. Kurz je studentovi smazán z průběhu studia. Protože se jedná o nevratnou operaci, je nutné dvojí potvrzení úkonu.

  • přihláška na kurz!poslat kontaktní údaje – umožňuje zaslat informační e-mail s přihlašovacími údaji na adresu uvedenou ve sloupci E-mail. Tlačítko se zobrazuje, jakmile je mezi schválenými přihláškami alespoň jeden nový uživatel UIS, který ještě neobržel přihlašovací údaje.

Pro založení nové přihlášky do kurzu je k dispozici tlačítko . Přihláška se zpravidla zakládá osobě, která je již uživatelem systému. V takovém případě stačí tuto osobu vyhledat přes dohledávací pole. V opačném případě je nutné použít tlačítko a společně s podáním přihlášky osobu zaevidovat (podrobně o založení přihlášky viz Přihláška do kurzu).