Vyhledávání


tematické vyhledávánívyhledávání

Aplikace Vyhledávání umožňuje vyhledávání údajů v evidenci UIS. Aplikace je rozdělena do několika záložek.

Tematické vyhledávání

Aplikace Tematické vyhledávání umožňuje vyhledávání informací v různých oblastech UIS (osoby, předměty, publikace, dokumenty apod.) podle jednoslovných nebo víceslovných výrazů. Dohledávání může probíhat ve všech nabízených oblastech pod všemi pracovišti univerzity nebo podle omezení výběru uživatele. Do vyhledávacího pole se zadá hledaný řetězec po sobě jdoucích znaků nebo několik řetězců oddělených mezerou. Ve formuláři se zvolí jedna nebo více oblastí, kde má vyhledávání proběhnout, vybrat se může i jedno nebo více pracovišť. Implicitně jsou označeny všechny volby formuláře. Hromadné odznačení je možné kliknutím na tlačítko . Jeho opakem je pak tlačítko .

Součástí názvů oblastí pro vyhledávání jsou odkazy na aplikace, kde je možné vyhledávání pouze v dané oblasti. Operace vyhledávání se spouští tlačítkem . Vyhledané záznamy jsou rozděleny do sekcí podle prohledávaných oblastí. Kliknutím na název vyhledané položky se zobrazí více informací. Oblasti vyhledávání jsou:

 • Lidé – po dohledání osoby se kliknutím na její jméno zobrazí osobní stránka s kontaktními údaji a dalšími informacemi vztahujícími se k výuce, publikační činnosti a dalším činnostem na univerzitě.

 • Předměty – kliknutím na název vyhledaného předmětu se zobrazí jeho aktuální sylabus, který je možné vytisknout, a ve výukové části období lze zobrazit i rozvrh předmětu.

 • Pracoviště – kliknutím na název vyhledaného pracoviště se otevře stránka s dalšími informacemi o pracovišti, jako jsou kontaktní údaje, seznam zaměstnanců, garantované projekty, publikace, telefonní seznam a další.

 • Publikace – vyhledávání publikací je možné omezit podle názvu práce, autora práce a klíčových slov. Po dohledání a kliknutí na název publikace se zobrazí další informace.

 • Projekty – u vyhledaných projektů je kromě názvu uveden rok řešení, stav a osoba, která je garantem projektu. V případě, že je nastavena možnost zveřejnění, lze kliknutím na název projektu zobrazit další informace.

 • Dokumentový server – umožňuje dohledání dokumentů umístěných v  Dokumentovém serveru. Po dohledání je kromě názvu zobrazen název složky, kde je umístěna ikona pro stažení dokumentu.

 • Závěrečné práce – vyhledávání prací je možné omezit podle názvu práce, autora práce a klíčových slov. Po dohledání a kliknutí na název závěrečné práce se otevře stránka, kde lze získat podrobné informace o práci včetně souboru s vlastní prací a s posudky.

V některých oblastech může být dohledáno mnoho položek. Pro snadnější orientaci na stránce a mezi sekcemi vyhledaných výrazů je vhodné použít navigační lištu, která je umístěná pod formulářem. Kliknutím na název oblasti vyhledávání se ihned zobrazí vyhledané informace v této sekci.

Fulltextové vyhledávání

Fulltextová technologie umožňuje prohledávání kratších i rozsáhlých textových dokumentů. Pro dosažení maximální efektivity vyhledávání disponuje tato technologie speciálními funkcemi a operátory, které usnadňují rychlé získání informace. Vždy je třeba zvolit oblast hledání, například diskuzní fóra, vývěska.

 • Jednoduché vyhledávání – do vyhledávacího pole lze zadat hledaná slova, pro seskládání složitějšího vyhledávacího výrazu je možné využít různých operátorů (AND, OR, NOT, NEAR, stem). Pravidla zápisu těchto výrazů jsou popsány v záložce Návod pro fulltext.

 • Rozšířené vyhledávání – nabízí možnost využití pokročilých funkcí při vyhledávání, avšak bez nutnosti detailních znalostí jednotlivých operátorů a jejich zápisu. Formulář je automaticky přednastaven na nejběžněji používané hodnoty při vyhledávaní. Stačí tedy pouze zvolit prohledávanou oblast a zadat požadované slovo nebo více slov oddělených mezerou. Význam položek formuláře:

  • hledat záznamy – volba specifikuje vztahy mezi zadanými slovy, má význam pouze pro víceslovné dotazy;

  • neobsahující slova – slova, která nemají být v dokumentu obsažena, může být zadáno jedno nebo více slov oddělených mezerou;

  • rozvíjet slova z dotazu – určuje, zda se zadaná slova mají skloňovat a zda mají hledané dokumenty obsahovat i některý z jejich z rozvinutých tvarů;

  • počet zobrazených záznamů – umožňuje zvolit počet dokumentů, který se má zobrazovat na stránce, pokud je dohledaných výrazů více, lze mezi stránkami listovat pomocí šipek.