Evidence rodin projektů


ekonomika!rodiny projektůSAP XI!rodiny projektů

Aplikace Evidence rodin projektů slouží k evidenci a správě číselníku rodin projektů. Rodiny jsou využívány u záznamů o projektech přenášených z ekonomického systému SAP prostřednictvím transportu SAP XI, přičemž do UIS je možné přenést pouze takové projekty, jejichž rodina je evidována v této aplikaci. Informace o projektech, které se nepovedlo přenést jsou e-mailem zasílány odpovědným osobám. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním sap-rodiny.

Nová rodina projektů se založí pomocí formuláře v úvodu stránky. Pole KódNázev jsou povinná, je tedy nutné je vyplnit. Vyplněný formulář se následně odešle stisknutím tlačítka .

Seznam všech evidovaných rodin projektů je zobrazen v přehledové tabulce. Seznam je seřazen podle názvu rodiny projektů. Ve sloupci Zrušeno je uveden příznak, zda je daná rodina projektů zrušená nebo nadále aktivní. Údaje o vybrané rodině projektů je možné editovat po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Rodiny, na kterých nejsou evidovány žádné projekty, je možné označit zatržením příslušného políčka ve sloupci Ozn. a smazat stisknutím tlačítka . Rodiny s evidovanými projekty odebrat nelze.

Číselník rodin projektů je využíván v aplikaci Projekty a SPP prvky, která je umístěna v Portálu vedoucího v sekci Ekonomika.