Přístup do univerzitní sítě


Aplikace Přístup do univerzitní sítě poskytuje informace pro připojení k univerzitní síti.

Proxy spojení

Tato část aplikace poskytuje údaje pro připojení webového prohlížeče prostřednictvím proxy serveru univerzity. Tímto připojením lze zpřístupní všechny služby sítě Internet, které jsou dostupné přes webový prohlížeč z univerzity (např. placené katalogy elektronických informačních zdrojů). Proxy server má smysl využívat jen ze sítí oddělených od vnitřní sítě univerzity (tj. nemá smysl jej využívat z bezdrátové sítě, vnitřní sítě univerzity apod.).

Konfigurace přístupu přes proxy je popsána v návodu, který se zobrazí po kliknutí na odkaz Návod pro konfiguraci proxy spojení. Pro nastavení proxy připojení jsou zapotřebí přihlašovací údaje uvedené v aplikaci a také konfigurační údaje vybraného proxy serveru uvedené v přehledové tabulce v dolní části aplikace.

Aby mohl uživatel proxy připojení používat, musí mít aktivní účet na serveru proxy.

Bezdrátová síť (WiFi) s heslem

Tato část aplikace umožňuje vygenerovat heslo pro přístup do univerzitní bezdrátové sítě (WiFi).

V aplikaci je uveden login uživatele do bezdrátové sítě. Pokud heslo bylo již vygenerováno, je rovněž zobrazeno a jestliže je jeho platnost omezena, je uveden termín platnosti. Po jeho vypršení lze vygenerovat nové heslo tlačítkem . Přegenerovat lze i platné heslo. Nebylo-li heslo dosud vygenerováno, je zobrazeno tlačítko , po jehož stisknutí se heslo vygeneruje.

V přehledové tabulce jsou zobrazeny informace o službách, které zajišťují přístup k bezdrátové síti, ke kterým má uživatel přístup.

Informace o serverech, na kterých existuje účet uživatele a jejich stav lze zobrazit v aplikaci Správa účtů.