Vzdálený přístup do univerzitní sítě


Aplikace Vzdálený přístup do univerzitní sítě poskytuje informace pro připojení k univerzitní síti pomocí proxy serveru. Proxy server představuje způsob, kterým může oprávněný uživatel využít služby elektronických informačních zdrojů i mimo síť univerzity. Připojením webového prohlížeče prostřednictvím univerzitního proxy serveru se Vám zpřístupní všechny služby sítě Internet, které jsou dostupné přes webový prohlížeč z univerzity (zejména placené katalogy elektronických informačních zdrojů). Proxy server má smysl využívat jen ze sítí oddělených od univerzitní sítě (tj. nemá smysl jej využívat z bezdrátové sítě, lednického areálu, kolejní sítě apod.).

Konfigurace přístupu přes proxy je popsána v návodu, který se zobrazí po kliknutí na odkaz Návod pro konfiguraci proxy spojení. Pro nastavení proxy připojení jsou zapotřebí přihlašovací údaje uvedené v aplikaci a také konfigurační údaje vybraného proxy serveru uvedené v přehledové tabulce v dolní části aplikace.