Statistiky bezdrátové a kolejní sítě


Aplikace Statistiky bezdrátové a kolejní sítě zobrazuje statistiku přenosů dat prostřednictvím bezdrátové a kolejní sítě provozované na Mendelově univerzitě v Brně. Aplikace je dostupná všem uživatelům UIS.

Implicitně jsou zobrazeny všechny přístupy uživatele s dalšími podrobnostmi, jako jsou termíny přístupu, místo, velikost přijatých a odeslaných dat atd. Obsah tabulky lze omezit podle období, místa a MAC adresy. Zvolit lze jednotky a desetinná místa pro výpis objemu dat. Správce bezdrátové sítě může přes aplikaci zobrazit přenosy jednotlivých uživatelů sítě.

Uživatelé s oprávněním stat-wifi-p, resp. stat-vpm-p mohou prohlížet statistiky přenosů dat prostřednictvím bezdrátové, resp. kolejní sítě všech uživatelů.