Checklist


V aplikaci Checklist je zobrazen seznam požadovaných dokumentů, které je nutné odevzdat před odjezdem a které je nutné odevzdat po návratu ze studijního pobytu nebo stáže.

Aplikace Checklist je zobrazena pouze v případě podání přihlášky na studijní pobyt v rámci dohody, pro kterou je požadováno doložení dokumentů. Pokud nejsou dokumenty žádnou dohodou vyžadovány, pak se aplikace Checklist nenabízí.

U každého dokumentu je uveden příznak odevzdání, přiložené soubory, případně poznámka, kterou uvedlo zahraniční oddělení. Řádné doložení požadovaného dokumentu vyznačuje koordinátor zahraničního oddělení. O provedení změn v checklistu je student automaticky informován e-mailovou zprávou.

V závislosti na nastavení lze vybrané dokumenty odevzdávat elektronicky. Při odevzdání se příslušný dokument zvolí z nabídky Soubor, následně se po stisknutí tlačítka dohledá soubor s přílohou a potvrdí se stisknutím tlačítka Uložit. O vložení příloh jsou příslušní pracovníci informováni e-mailovou zprávou.

Přílohy k dokumentům, u kterých není potvrzeno jejich doložení, lze odebrat výběrem dokumentu z nabídky Soubor a stisknutím tlačítka .

V souvislosti s výjezdem mohou nastat různé události, při kterých může být po studentovi požadováno dodatečné doložení dokumentů. Příslušná událost se zvolí z nabídky a potvrdí se stisknutím tlačítka . Událost je vložena do checklistu a s ní i dokumenty, které je zapotřebí doložit. Tlačítkem lze zvolenou událost a její dokumenty z checklistu odebrat (nejsou-li přiloženy soubory).