Lidé na MENDELU


V aplikaci Lidé na MENDELU lze vyhledat všechny osoby evidované v  UIS (zaměstnance, učitele, studenty, absolventy a externí pracovníky), které nejsou vyřazeny z evidence.

Nabídnut je také odkaz Absolventi pro dohledání absolventů univerzity.

Osoby se vyhledávají přes vyhledávací pole, u nějž je před vyhledáním možné označit pracoviště, ze kterého se má osoba vyhledat, a dále skupiny osob, ze kterých má výběr proběhnout – studenti, absolventi, zaměstnanci nebo externisté.

Dostupné skupiny osob jsou závislé na nastavení systému a mohou se ve veřejné a autentizované části lišit.

Z uvedených možností se vždy může zvolit jedna nebo více položek. Je-li podle zadaného řetězce dohledáno více osob, v jejich rozlišení napomůže bližší identifikace za jménem jednotlivých osob v podobě zkratky studia (v případě studenta) nebo pracoviště (v případě zaměstnance) anebo barevná značka před jménem označující pracoviště. Kliknutím na jméno se u nalezené osoby zobrazí její celé jméno i s tituly, fotografie, základní informace o jejím pracovním nebo studijním zařazení, identifikační číslo, e-mail a další informace týkající se působení osoby na Mendelově univerzitě v Brně. Uživatelé s oprávněním osvt-a vidí rovněž i login osoby. U vdaných žen se u jména může zobrazit jejich rodné jméno. Způsob jeho zobrazení (nikde, po přihlášení, veřejnosti) mohou ovlivnit v aplikaci Uživatelská nastaveníRežim zobrazování informací na osobní stránce.

Osoby lze dohledávat podle názvu jejich funkce v ženském nebo mužském rodě, například rektor, prorektor, prorektorka, kvestor, děkan, děkanka, proděkan, tajemník.

Dále je u zaměstnanců a studentů doktorského studia uvedena informace o aktivním bankovním spojení, u každé osoby je uvedena informace o přeposílání pošty na jiný účet (zde lze zveřejnění konkrétního účtu ovlivnit v aplikaci Uživatelská nastaveníRežim zobrazování informací na osobní stránce). V případě, že osoba nemá nastaveno přeposílání pošty, je uvedena informace, zda poštu četla a kdy naposledy (den, hodina, minuta). Informace jako jsou kontaktní údaje, režim zobrazení fotografie, konzultační hodiny, e-mail, kontakt na ICQ, Skype, Jabber atp. mohou uživatelé ovlivnit sami v aplikaci Uživatelská nastavení.

Osoby lze dohledávat i přes URL http://url.mendelu.cz/lide/jmeno_osoby nebo http://lide.mendelu.cz/jmeno_osoby.
Svoji fotografii a některé další informace může uživatel nepřihlášené osobě znepřístupnit prostřednictvím aplikace Uživatelská nastaveníRežim zobrazování informací na osobní stránce.
Osoby, které jsou členy některého orgánu univerzity (kolegia, senátu, komise, rady), nemohou zveřejnění své fotografie ovlivnit, jejich fotografie se zveřejňuje vždy. Tato skutečnost je dána rozhodnutím vedení univerzity.

Součástí informací o osobě jsou ikony:

Některé údaje jsou specifické podle tzv. role osoby v  UIS:

U jednotlivých osob je stránka aplikace doplněna o portálové menu, protože množství zobrazovaných informací je u těchto osob velice rozsáhlé a přesahovalo by i několik obrazovek. Počet jejich záložek se může u jednotlivých osob lišit podle informací, které jsou o nich zveřejňovány. Například u osob, které nevyučují žádný předmět, je zbytečné záložku Výuka zobrazovat apod.

Záložky portálového menu a jejich význam:

Postup dohledání osoby je následující: Do vyhledávacího pole se vepíše jméno hledané osoby (postačují tři znaky a bez titulu) a stiskne se tlačítko . Zobrazený seznam obsahuje všechna jména s hledanou posloupností znaků. Kliknutím na jméno se zobrazí veřejné informace nalezené osoby. Pro snazší orientaci v seznamu je u každého jména uveden titul a identifikace osoby.

Pokud máte u svého jména v UIS uveden nesprávný titul nebo pracovní zařazení, obraťte se na personální oddělení, které může provést nápravu.
Pracovní zařazení uvedené v aplikaci je pravidelně stahováno z ekonomického systému Mendelovy univerzity v Brně, jehož součástí je platný aktuální číselník pracovních zařazení.